Egzaminy klasy ósmej odbędą się w dniach 16-18 czerwca 2020 r.

Aktualności

20 maja 2020 09:06 | Aktualności

Wypożyczenie sprzętu do nauki zdalnej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Wandowie informuje, iż organ prowadzący Gmina Gardeja pozyskała dla szkół sprzęt komputerowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Istnieje możliwość wypożyczenia tego sprzętu na podstawie wniosku, regulaminu i umowy użyczenia. Wnioski o konieczność użyczenia urządzeń komputerowych należy składać w sekretariacie szkoły. Można je pobrać ze strony internetowej szkoły lub otrzymać w formie papierowej bezpośrednio w szkole.

Przeczytano: 187 razy. Wydrukuj|Do góry